Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem,  kdo se zapojili do charitativní akce „Vánoce dál.“ Podařilo se zajistit dárky pro všech 28 dětí. Pán žehnej všem dobrodincům!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha