Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla.

Úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Neděle 7. února 2016 – masopustní neděle ve farnosti: mše sv. v 9.00 zaměřená na děti, budou představeny děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání. Po mši sv. připravíme z donesených ratolestí popel k udílení popelce, pálení ratolestní z předešlé Květné neděle proběhne před Vojtěškou, kam se přesouvá i agapé. Odpoledne pokračujeme dětský karnevalem v prelatuře kláštera.

Pondělí 8. února 2016: v 19.00 biblická hodina na faře.

Výsledky Tříkrálové sbírky: v naší farnosti jsme vybrali 29 459Kč. Celkem v Praze bylo vybráno 2 709 514Kč. Děkujeme všem, kdo organizovali sbírku a vybírali v naší farnosti. Pán žehnej všem dárcům!