Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na další setkání nad Biblí 8. února 2016 v 19.00 na faře. Při nedělním kázání (homilii) nelze dopodrobna vysvětlit všechny souvislosti daných biblických příběhů. Biblické hodiny nám pomáhají vhlédnout nejen do historického pozadí naší spásy, abychom potom lépe rozuměli, objevovali a přijali aktuálnost a realitu Božího slova v našem životě. Hodinu vede ThMgr. Jiří Šamonil.