Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili a připravovali tříkrálový průvod a živý betlém. Dnes končí doba vánoční, po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku.

Čtvrtek: Výročí posvěcení kláštera (r. 993), konventní mše svatá v 7.00 nebude. Společně poděkujeme za toto místo večerní mši sv. v 18.00 celebruje arciopat Edmund Wagenhofer OSB.

Pátek: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta.

Neděle 24. ledna 2016: při mši sv. v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Ke společné vděčnosti za toto místo patří společná starost a péče, je připraven rozpis úklidu kostela na první pololetí letošního roku, prosíme, abyste se zapisovali vzadu na vývěsce. Úklid se koná vždy v úterý po večerní mši svaté, první úterý patří seniorům, třetí úterý zbývá na nás ostatní.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha