Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos jsme měli i živého představitele Ježíška 🙂