Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: zveme na další biblickou hodinu na faře v 19.00.

Popeleční středa: mše svaté s udílením popelce 7.00, 16.00 (zaměřená na děti) a v 18.00. Den přísného půstu.

Čtvrtek: Světový den nemocných, při večerní mši svaté v 18.00 je možné přistoupit ke společnému udílení svátosti nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

Postní duchovní obnova – Návrat k Otci vedená bratry františkány se koná v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) v pátek od 18.30 a v sobotu od 9.00.

Zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova bude letos bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství).

Pobožnosti křížové cesty se budou konat každou neděli a pátek v 17.15. Je možné se přihlásit na vedení této pobožnosti, a sice v sakristii.

Neděle: při mši sv. v 9.00 budou zařazeni katechumeni naší farnosti mezi čekatele křtu.

Neděle 21. února 2016: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti