Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Když se chystá oslava narozenin, těšíme se, připravujeme se. Doba postní je přípravou na narozeniny každého z nás. Velikonocemi se každý z nás znovu narodil, ne fyzicky, ale duchovně. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo světa, bolest je pryč. To všechno za nás prožil Ježíš Kristus. Taková nabídka se neodmítá, že?

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Římanům 8, 18)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti