Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odkazujeme na článek hodný pozornosti pro život v dnešním světě, zvláště v Evropě. Stále slyšíme o naslouchání, děje se tak opravdu? Teprve z naslouchání (to platí pro obě strany) vzchází plodný dialog. Článek k přečtení zde.