Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odkazujeme na článek hodný pozornosti pro život v dnešním světě, zvláště v Evropě. Stále slyšíme o naslouchání, děje se tak opravdu? Teprve z naslouchání (to platí pro obě strany) vzchází plodný dialog. Článek k přečtení zde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha