Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 11. února 2016 při mši svaté v 18.00.

Svátost nemocných je svátostí duchovní posily a útěchy v nemoci. Nejde tedy o fyzický lék, ale o Boží útěchu a posilu. Svátost nemocných mohou přijmout římskokatolicky pokřtění praktikující věřící senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má korunovat přijetí Eucharistie.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti