Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rozhovor s J. L. Tauranem, italským kardinálem, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog. K aktuálnímu tématu celosvětových konfliktů přinášíme pokračování, připomeňme článek ze 6. 2. „Jak kráčet dále…” Celé znění rozhovoru je k dispozici ZDE.