Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Další setkání nad Písmem nás čeká 4. dubna 2016 v 19.00 na faře, budeme uvažovat o zániku království, závěr 2. knihy Královské, hledání nového vztahu k Bohu… Vždy je co nalézat… Hodinu vede Jiří Šamonil.