Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Eucharistie na památku Večeře Páně s sebou přináší obřad mytí nohou. Jak se v liturgii Zeleného čtvrtku tento zvyk objevil? Více se dozvíte v čísle 6/2016, str. 5 časopisu RC Monitor. Přikládáme odkaz na www stránky.