Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova je bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství).

Úterý: mše svatá v 18.00 za + P. Františka Hochmana.

Neděle: při mši svaté v 9.00 přijmou katechumeni poklady církve, Vyznání víry a modlitbu Otče náš. Mysleme na ně v modlitbě v této době jejich vrcholné přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů s br. Martinem Ševečkem OSB na téma „O milosrdenství.“

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha