Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 přijmou katechumeni poklady církve, Vyznání víry a modlitbu Otče náš. Mysleme na ně v modlitbě v této době jejich vrcholné přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů s br. Martinem Ševečkem OSB na téma „O milosrdenství.“

Úterý: po večerní mši svaté úklid kostela před svátky, prosíme všechny, kdo se mohou zapojit…

Sobota: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá ze slavnosti pouze ráno v 7.00. Výroční den inaugurace papeže Františka, vzpomeňme na něj v modlitbě.

Ve Svatém týdnu nás čekají dvě velké změny v pořadu bohoslužeb u sv. Markéty. Na Velký pátek díky státnímu svátku můžeme liturgicky zpřesnit čas konání Velkopátečních obřadů, ty budou začínat už v 15.00, biblický čas Ježíšovy smrti na kříži… V 19.00 jste zváni ke společnému bdění u Ježíšova hrobu – při Modlitbě se čtením Bílé soboty uslyšíme úryvek z evangelia o ukládání Ježíšova těla do hrobu a další texty, které vysvětlují význam Bílé soboty.

Druhá změna v pořadu bohoslužeb se týká změny na letní čas právě ze soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně: na Hod Boží velikonoční budou tedy mše svaté ráno v 8.00 a v 10.00.

Ostatní pořad bohoslužeb Svatého týdne zůstává beze změn včetně úterní večerní mše svaté s udělováním oleje katechumenů čekatelům iniciačních svátostí. Vše je k dispozici na plakátech i webových stránkách.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti