Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

letak_brevnovska_nokturnaZveme na Břevnovské hudební podvečery, první koncert se uskuteční 1.4.2016 od 18ti hodin v Tereziánském sálu břevnovského kláštera.