Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

Pátek: v 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Pavla Saláka ze třídy prof. Josefa Popelky na Pražské konzervatoři. Spoluúčinkuje Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie.

Sobota: v 16.00 v Tereziánském sále koncert Jihlavského pěveckého smíšeného sboru Melodie.

Sobota 23. dubna 2016: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera.

Neděle 24. dubna 2016: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti.