Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem dobrovolníkům za uspořádání a průběh akce „Na světě nejsme sami” – Misijní neděle, zvláště Arachné a Jelenům. Za celý den jsme vybrali 140 564Kč. Děkujeme všem dárcům! Výtěžek je věnován na pomoc stacionáři pro děti a sirotky v diecézi Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím sdružení Siriri, o.p.s. Poděkování patří také všem, kteří se modlili za příznivé počasí, například klientům Domova seniorů Elišky Purkyňové. Nepršelo, Bohu díky! Jsme rádi, že k 10. jubilejnímu ročníku akce patří i rekordní výtěžek! 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha