Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Náhlé změny počasí, jarní nestálost, změny ve světě: nepokoje, nejistota… To vše působí naši únavu a podrážděnost. Asi každý si najde nějaký lék… Milosrdenství nabízí Bůh, je to moc, kterou nic nepřemůže, pramen naděje, ať se kolem nás děje cokoli…

„Nekonečně milosrdný.“ (list Efezanům 2, 4)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha