Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý potřebujeme vzor, oporu, příklad. Hledáme je v rodičích, na školách, v těch, kteří nás vychovali. Celé národy pak potřebují autority hodné úcty. Když se zklameme, vždycky je zde Dobrý Pastýř, který nepracuje za mzdu a na nás mu záleží.

Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem Dobrý Pastýř. (Jan 10, 9.11)