Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pro množství mimořádných událostí jsme v nedělních ohláškách nepřipomněli pravidelný úklid kostela – třetí úterý v měsíci již zítra. Tedy zveme zvláště mladé k údržbě našeho kostela, kde slavíme a prožíváme (nejen) velikonoční radost.