Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Marka, evangelisty.

Sobota: památka sv. Zikmunda, mučedníka. V tento den se koná biskupské svěcení 2. plzeňského biskupa mons. Tomáše Holuba. Prosme o dary Ducha Svatého pro nového pastýře a celou diecézi.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Středa 4. května 2016: velikonoční modlitba Taizé od 20.00 v bazilice, připravují vysokoškoláci naší farnosti.

Čtvrtek 5. května 2016: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna.

Pátek 6. května 2016: farní a vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Roce milosrdenství ke Svaté bráně. Každá farnost má ve Svatém roce vykonat pouť ke Svaté bráně, vykonáme ji společně s ostatními farnostmi našeho II. pražského vikariátu. Program: od 17.00 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše svatá, po mši svaté katecheze ke Svatému roku. Podrobnější program je k dispozici na našich informačních místech. V tento den nebude u sv. Markéty večerní mše svatá.

Děkujeme všem dobrovolníkům za uspořádání a průběh Misijní neděle. Za celý den jsme vybrali 140 564Kč. Děkujeme všem dárcům. Výtěžek je věnován na pomoc stacionáři pro děti a sirotky v diecézi Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím sdružení Siriri, o.p.s. Poděkování také všem, kteří se modlili za příznivé počasí.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti