Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Fotografie z Velikonočních obřadů v roce 2016. Foto: Jan Hrdý.