Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Úterý: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, večerní mše sv. za + P. Františka Jedličku.

Středa: velikonoční modlitba Taizé od 20.00 v bazilice, připravují vysokoškoláci naší farnosti.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna.

Pátek: farní a vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Roce milosrdenství ke Svaté bráně. Každá farnost má ve Svatém roce vykonat pouť ke Svaté bráně, vykonáme ji společně s ostatními farnostmi našeho II. pražského vikariátu. Program: od 17.00 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše svatá, po mši svaté katecheze ke Svatému roku. Podrobnější program je k dispozici na našich informačních místech. V tento den nebude u sv. Markéty večerní mše svatá.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Čtvrtek 12. května 2016: Výročí posvěcení katedrály, při mši svaté v 18.00 v katedrále otec arcibiskup poděkuje sr. Lucii Wagner OSB za příchod sester benediktinek na Bílou Horu. Večerní mše svatá zde u sv. Markéty nebude.

Sobota: 14. května 2016: Farní pouť do kostela sv. Petra a Pavla na Slapech, podrobnosti na obvyklých informačních místech.

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii se modlíme litanie vždy úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti