Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

nockostelu2016programStejně jako v minulých letech se i letos koná v naší bazilice Noc kostelů. Letos ovšem s poněkud netradičním pojetím, hlavním bodem programu totiž bude unikátní komentovaná prohlídka našeho hřbitova, kde odpočívá mnoho významných osobností. Přijměte tedy, prosím, touto cestou pozvání na tuto akci.