Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, tentokrát bude zpřístupněn i břevnovský hřbitov s komentovanou prohlídkou a zpěvem naší scholy, kostel bude otevřený ve druhé části večera. Podrobný program je dostupný na obvyklých místech.

Sobota: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Neděle: v 15.00 se koná setkání seniorů na faře na téma Chrám – dům Boží – domov nás všech.

Neděle 19. června 2016: mše svatá v 9.00 s udělováním svátosti křtu.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti