Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František povýšil památku sv. Marie Magdalény slavenou 22. července na svátek. Pro nás to znamená další (nový) pohled na důstojnost ženy (nejen) v církvi. Svátek v liturgickém kalendáři znamená, že eucharistie a modlitba církve dostávají vlastní texty, které poukazují na zvláštní postavení toho kterého světce či světice v dějinách spásy. Eucharistie je například ověnčena chvalozpěvem Gloria (Sláva na výsostech Bohu). Více najdete na stránkách Vatikánského rozhlasu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha