Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František povýšil památku sv. Marie Magdalény slavenou 22. července na svátek. Pro nás to znamená další (nový) pohled na důstojnost ženy (nejen) v církvi. Svátek v liturgickém kalendáři znamená, že eucharistie a modlitba církve dostávají vlastní texty, které poukazují na zvláštní postavení toho kterého světce či světice v dějinách spásy. Eucharistie je například ověnčena chvalozpěvem Gloria (Sláva na výsostech Bohu). Více najdete na stránkách Vatikánského rozhlasu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti