Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí ministranti,
naše soutěž se příblížila k závěru. Za pár dní zde bude pořadí, ve kterém jste se umístili. A také i cena, která bude vyhlášena… Zde na naší strance… a nebo pro Vás, co jste na FB, tak také tam.

Chci vám jmenem otce Václava a jménem svým poděkovat za vaši službu, kterou v naší farnosti konáte. Přeji Vám všem krasné prožití prázdnin. Vím, že někteří pojedete na světové setkání mladeže do Krakova… Naslouchejte co nejpozorněji našemu milemu papeži Františkovi, má vám co říci. Nezapomeňte, milí kluci, i o prazdninách je mše svatá. Nezapomeňte, že jste křesťané a ministranti 🙂

V modlitbě na vás pamatuje a o modlitbu vás prosí

br. Martin Tomáš Ševeček OSB

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti