Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu. Mše svatá v 18.00.

Středa: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky a farnosti. Mše svatá v 18.00.

Pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.