Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Úterý: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Pátek: památka sv. Marty.

Ve čtvrtek jsme s našimi mladými poděkovali za tábory a poprosili jsme o požehnání na prázdninovou cestu do Polska, jejíž součástí bude i účast na Světovém setkání mládeže v Krakówě.

V těchto dnech hostíme v naší bazilice poutníky do Krakówa i z jiných zemí (Nizozemí, Francie, USA, Peru…). Slaví zde svátosti, připravují se na setkání s papežem Františkem. Je důležité říci, že i oni se modlí za naše společenství… Prosme o bezpečný a pokojný průběh SDM v Krakówě: 26. – 31. července 2016.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha