Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Skautská mše ze dne 21. 7. 2016, mše svatá na poděkování za tábory Arachné a Jelenů s prosbou o požehnání na cestu do Polska a SDM v Krakově.