Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Skautská mše ze dne 21. 7. 2016, mše svatá na poděkování za tábory Arachné a Jelenů s prosbou o požehnání na cestu do Polska a SDM v Krakově.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha