Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Pondělí: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Mysleme v modlitbě na otce arcibiskupa Dominika v den jeho řeholního svátku.

Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny.

  1. srpna 2016: slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Příští neděli je poutní den na Bílé Hoře: 11.00 mše svatá – celebruje P. Augustin Gazda OSB. V 15.00 koncert – na památku letos zesnulé sr. Perpetui Hartmann OSB – klavír, viola, housle, violoncello (J. Haydn, R. Schumann, L. van Beethoven). V 17.00 mše svatá, následuje agapé v ambitech.