Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes se koná v 16.00 na Bílé Hoře koncert dětské souboru Musica Podberdensis pod vedením Veroniky Kopecké PÁSMO LIDOVÝCH PÍSNÍ A ŘÍKADEL. Vstupné dobrovolné.

Pondělí: památka Jména Panny Marie.

Úterý: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

 Středa: svátek Povýšení Svatého Kříže; zahajujeme výuku náboženství v naší farnosti mší sv. v 16.00 zde v bazilice. Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím o výuce náboženství, které jsou dostupné na internetu, je čas podávat přihlášky buď v tištěné podobě v sakristii, nebo elektronicky.

Čtvrtek: památka Panny Marie Bolestné.

Pátek: památka sv. Ludmily, mučednice.