Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je den modliteb za misie, po mši sv. v 9.00 je možné si vzadu v kostele vyzvednout misijní zápalky a kalendáře na připomenutí, že k hlásání evangelia patří i pomoc konkrétním lidem (zvláště těm, kterým chybí základní potřeby).

Čtvrtek: v 18.00 v katedrále se koná ekumenická bohoslužba za vlast v předvečer státního svátku. 

Pátek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.