Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ekumenDovolujeme si Vás pozvat v neděli 6. listopadu v 17:00 na ekumenickou  bohoslužbu ke vzpomínce na oběti bitvy roku 1620 do našeho poutního areálu Panny Marie Vítězné.

Ekumenické bohoslužbě bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, kázat bude farář Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích a 1. náměstek synodního seniora ČCE Pavel Pokorný.

Po bohoslužbě bude následovat vernisáž nové umělecké intervence u hrobu padlých od Václava Ciglera a Michala Motyčky. Více informací naleznete na stránkách Centra teologie a umění.

 

Se srdečným pozdravem
za sestry benediktinky
sr. Francesca OSB
Pax!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti