Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. V Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš chrám z beznaděje a utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit víru, naději a lásku, protože i naše životy a vztahy jsou často zasaženy konflikty…

Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)