Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Vintíře, poustevníka.

Úterý: v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška o sv. Terezii Benediktě od Kříže, Edith Stein, přednáší Vladimír Petkevič.

Středa: památka sv. Radima, biskupa.

Čtvrtek: sestry benediktinky zvou na setkání farností v areálu bělohorského kláštera. Začátek v 16.30 v ambitech. Na programu: prohlídka areálu, mše svatá, společná diskuse.

Sobota: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V tento den se koná setkání laického katolického sdružení Opus bonum, letošní téma: Ukrajina dnes. Celodenní program začíná mší sv. v 8.30 v bazilice, celebruje Mons. Václav Malý. Mše sv. v 7.00 nebude.

Neděle: mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů. Pozvání přijala sr. Anežka Najmanová OSB z komunity Venio na Bílé Hoře.

Úterý 18. října 2016: v 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nokturna: Pocta W. A. Mozartovi.