Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes ráno v 7.40 postihlo Itálii další silné zemětřesení. Epicentrum otřesů se nacházelo blízko města Nursie (Norcia), rodiště sv. Benedikta, zakladatele našeho řádu. Nursie je historické město, které má velký význam pro benediktiny. Tamní řeholní komunita pomáhala české církvi v období komunistického režimu.

Klášterní bazilika sv. Benedikta se zřítila, zůstal stát pouze vstupní portál a část apsidy. Komunita bratří se uchýlila do stanů. Prosíme o modlitbu za naše spolubratry, od nichž jistě jejich farníci očekávají pomoc.

P. Václav Snětina OSB

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha