Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky na Misijní neděli koupí kalendářů a misijních zápalek. Vybrali jsme 3 196Kč, které byly odeslány na účet Papežských misijních děl.

Děkujme také za organizaci a účast na Farním bazaru, výtěžek činí 5 435Kč. Peníze použijeme na nákup školních potřeb pro děti a ostatní výdaje spojené s pastorací – tj. např. nákup literatury.

Úterý: setkání kněží II. pražského vikariátu (levý břeh Vltavy), tzv. vikariátní konference.

Středa: památka sv. Gertrudy, panny.

Čtvrtek: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V 10.00 v kostele sv. Ignáce se koná děkovná bohoslužba za 27 let svobody v naší zemi. Celebruje plzeňský biskup Tomáš Holub.

Pátek: památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla.

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, v Římě zakončení Svatého roku. Mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

Sobota 26. listopadu 2016: v katedrále vstoupí do katechumenátu tři kandidáti přijetí křtu z naší farnosti. V předvečer I. neděle adventní požehnáme v 18.00 náš společný adventní věnec a vstoupíme do nového liturgického roku, po vigilii následuje agapé s oslavou nového roku.

Neděle 27. listopadu 2016: I. neděle adventní – při všech bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které můžeme přinést ze svých domovů, aby tak celý čas adventu byl v našich rodinách požehnaný. Při mši sv. v 9.00 proběhne přijetí nových ministrantů do služby u oltáře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha