Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky na Misijní neděli koupí kalendářů a misijních zápalek. Vybrali jsme 3 196Kč, které byly odeslány na účet Papežských misijních děl.

Děkujme také za organizaci a účast na Farním bazaru, výtěžek činí 5 435Kč. Peníze použijeme na nákup školních potřeb pro děti a ostatní výdaje spojené s pastorací – tj. např. nákup literatury.