Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Úterý: památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Středa: památka sv. Kolumbána, opata.

Čtvrtek: památka sv. Ondřeje Dunc Laca a druhů, mučedníků.

Pátek: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

Sobota: v katedrále vstoupí do katechumenátu tři kandidáti přijetí křtu z naší farnosti. V předvečer I. neděle adventní požehnáme v 18.00 náš společný adventní věnec a vstoupíme do nového liturgického roku, po vigilii následuje agapé s oslavou nového roku.

Neděle: I. neděle adventní – při všech bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které můžeme přinést ze svých domovů, aby tak celý čas adventu byl v našich rodinách požehnaný. Při mši sv. v 9.00 proběhne přijetí nových ministrantů do služby u oltáře.

Neděle 4. prosince 2016: v 9.00 mše svatá s katechezí pro děti a v 16.00 v bazilice se koná pro děti setkání se sv. Mikulášem.

Pondělí 5. prosince 2016: v 19.00 na faře další biblická hodina, téma téměř adventní z knihy proroka Nehemjáše: „Porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Neh 8,12).

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti