Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Úterý: památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Středa: památka sv. Kolumbána, opata.

Čtvrtek: památka sv. Ondřeje Dunc Laca a druhů, mučedníků.

Pátek: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

Sobota: v katedrále vstoupí do katechumenátu tři kandidáti přijetí křtu z naší farnosti. V předvečer I. neděle adventní požehnáme v 18.00 náš společný adventní věnec a vstoupíme do nového liturgického roku, po vigilii následuje agapé s oslavou nového roku.

Neděle: I. neděle adventní – při všech bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které můžeme přinést ze svých domovů, aby tak celý čas adventu byl v našich rodinách požehnaný. Při mši sv. v 9.00 proběhne přijetí nových ministrantů do služby u oltáře.

Neděle 4. prosince 2016: v 9.00 mše svatá s katechezí pro děti a v 16.00 v bazilice se koná pro děti setkání se sv. Mikulášem.

Pondělí 5. prosince 2016: v 19.00 na faře další biblická hodina, téma téměř adventní z knihy proroka Nehemjáše: „Porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Neh 8,12).

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha