Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přinášíme Vám vzpomínku na Alexandra Heidlera alias od Josefa Svobody. Otec Křišťaň, jak se mu také přezdívalo, byl aktivním ve skautingu v Emauzích společně s např. Anastázem Opaskem, Josefem Zvěřinou nebo Karlem Otčenáškem.

životopis Alexandra Heidlera
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha