Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátek Přemyslovny Anežky, která nám v r. 1989 přinesla svobodu, letos připadá na neděli – Bůh Otec nám tím chce jistě něco sdělit. Zároveň se ohlížíme zpět za rokem plným MILOSRDENSTVÍ. Možná se někdo z nás s tímto křesťanským darem setkal poprvé, možná jsme i my byli k někomu milosrdní poprvé… DĚKUJEME za tento čas, KRÁČEJME v milosrdenství i nadále. 

On vede svůj národ cestami dějin. On nám dává sílu, předávejme ji bližním. (Hymnus milosrdenství) 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha