Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátek Přemyslovny Anežky, která nám v r. 1989 přinesla svobodu, letos připadá na neděli – Bůh Otec nám tím chce jistě něco sdělit. Zároveň se ohlížíme zpět za rokem plným MILOSRDENSTVÍ. Možná se někdo z nás s tímto křesťanským darem setkal poprvé, možná jsme i my byli k někomu milosrdní poprvé… DĚKUJEME za tento čas, KRÁČEJME v milosrdenství i nadále.

On vede svůj národ cestami dějin. On nám dává sílu, předávejme ji bližním. (Hymnus milosrdenství)

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti