Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni na

Adventní setkání a rozmlouvání

Františkem Novotným, básníkem, textařem a moderátorem, a převorem Prokopem Siostrzonkem (znáte je oba z Českého rozhlasu…)

Setkání se koná v neděli 11. 12. v 15:00, tentokrát v pavilonu Vojtěška