Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY DOBY VÁNOČNÍ

V BAZILICE SV. MARKÉTY

 

 

sobota 24. prosince – Štědrý den

7.00        adventní mše svatá – roráty

16.00     mše svatá z vigilie Narození Páně,

zvláště pro rodiny s dětmi

24.00     půlnoční mše svatá

Českou mší vánoční  J. J. Ryby

 

 

neděle 25. prosince – slavnost Narození Páně

8.00        mše svatá

10.00     mše svatá – s koledami za doprovodu

chrámového sboru a orchestru

18.00     mše svatá

 

 

pondělí 26. prosince – svátek sv. Štěpána,

                                         prvomučedníka

7.30        mše svatá

9.00        mše svatá

18.00     mše svatá

 

 

úterý 27. prosince – svátek sv. Jana,

apoštola a evangelisty

7.00        mše svatá – s žehnáním vína

18.00     mše svatá – s žehnáním vína

 

 

pátek 30. prosince – svátek Svaté Rodiny

7.00        mše svatá – s obnovou manželských slibů

18.00     mše svatá – s obnovou manželských slibů

 

 

sobota 31. prosince – zakončení občanského roku

7.00        mše svatá na poděkování za uplynulý rok

16.00     mše svatá na poděkování za uplynulý rok

– Te Deum

 

 

neděle 1. ledna 2017 – slavnost Matky Boží,

Panny Marie

8.00        mše svatá

10.00     mše svatá s doprovodem

chrámového sboru a orchestru

18.00     mše svatá

 

 

pátek 6. ledna 2017 – slavnost Zjevení Páně

7.00        mše svatá – s žehnáním vody, křídy a kadidla

(případně zlata)

16.00 – 17.00       výstav Nejsvětější svátosti

zakončený požehnáním

17.30      živý betlém dětí a rodičů naší farnosti

18.00     mše svatá – s žehnáním vody, křídy a kadidla

(případně zlata)

 

 

neděle 8. ledna 2017 – svátek Křtu Páně

7.30       mše svatá

9.00       mše svatá

18.00     mše svatá

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti