Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty při mši sv. v 7.00.

Děkujeme těm, kteří přišli na velký úklid kostela minulou sobotu.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do charitativní akce Vánoce dál – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, dárky si minulý týden převzali pracovníci sociálního odboru MČ P6.

Opět můžeme podpořit komunitu Sant´Egidio, která pořádá oběd pro lidi bez domova v arcibiskupském paláci. Do sakristie můžete nosit čisté teplé oblečení, zvláště ponožky, nebo cukroví na sváteční stůl. To vše do pátku 23. prosince.    

Pondělí: v 19.00 v bazilice koncert souboru Hradišťan. Večerní mše svatá nebude.

Neděle: slavnost Narození Páně. Vánoční pořad bohoslužeb (vyvěšený na našich informačních místech) je podobný předcházejícím létům s tou změnou, že na Hod Boží mše svaté až v 8.00 a v 10.00. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa letos připadá na pátek, kdy mše sv. budou dle obvyklého pátečního pořádku.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti