Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, drazí čtenáři, pokojné prožití Narození našeho Pána s vědomím, že nic a nikdo nám nemůže vzít radost a naději Lásky, která přemáhá svět. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna (srov. Jan 3, 16), tak Bůh miluje každého člověka…, znovu dává svého Syna všanc.

Děkuji za uplynulý občanský rok a těším se na ten příští.

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti