Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. dle časů obvyklých nedělních bohoslužeb, stejně tak na Bílé Hoře.

Úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše sv. v 7.00 a v 18.00 s žehnáním vína. 

Středa: svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Pátek: svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, při bohoslužbách v 7.00 a v 18.00 obnova manželských slibů. 

Sobota: mše sv. v 7.00 a v 16.00 na poděkování za uplynulý rok, stejně tak v 16.00 na Bílé Hoře. 

Neděle: slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. v 8.00, v 10.00 a v 18.00, v 11.00 na Bílé Hoře. 

6. ledna 2017: v 16.00 mše sv. na Bílé Hoře, zde u sv. Markéty možnost adorace do 17.00, v 17.15 živý betlém dětí a rodičů naší farnosti, začátek v bráně kláštera. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha