Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Gaudete – radujte se! Vyhlížíme radost svátků Narození Ježíše Krista, je opravdu blízko. K jaké radosti vzhlížíme? Bůh nabízí radost zavlažující naše vyprahlá srdce, naše životy plné únavy a nejistoty, co přijde zítra… Křesťané nečekají, „co přijde,” „co se zase kde stane,” ale KDO přijde, už za krátký čas…

Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. (prorok Izaiáš 35, 1)

Slepí vidí, hluší slyší, chudým se hlásá radostná zvěst. (evangelista Matouš 11, 3 – 5)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha