Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Gaudete – radujte se! Vyhlížíme radost svátků Narození Ježíše Krista, je opravdu blízko. K jaké radosti vzhlížíme? Bůh nabízí radost zavlažující naše vyprahlá srdce, naše životy plné únavy a nejistoty, co přijde zítra… Křesťané nečekají, „co přijde,” „co se zase kde stane,” ale KDO přijde, už za krátký čas…

Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. (prorok Izaiáš 35, 1)

Slepí vidí, hluší slyší, chudým se hlásá radostná zvěst. (evangelista Matouš 11, 3 – 5)