Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6.

Úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Čtvrtek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Sobota: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.