Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční, zítřejším dnes vstupujeme do liturgického mezidobí. Po všech dnešních bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. 

Sobota: Výročí posvěcení kláštera, mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB, který zemřel 4. 1. 2013.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti.

Úterý 17. ledna 2017: v 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nokturna.